De Grote Geere | by Welcome in

Kasteel Westhove

Kasteel Westhove

Aan kasteel Westhove is nog goed te zien, dat het ooit een machtig kasteel moet zijn geweest. En inderdaad wordt die indruk bevestigd, als je de vele prenten bekijkt, die het kasteel in de loop der tijden uitbeelden. Maar van het middeleeuwse kasteel, met voorburcht en hoofdgebouw, met slotgrachten, wallen, bruggen, poorten en torens is niet erg veel overgebleven, eigenlijk alleen de onderste delen van enkele torens en enkele delen van muurwerk. Het kasteel is zo vaak verbouwd dat er van het origineel niet echt veel meer te vinden is.

Abdij van Middelburg
Ergens voor het jaar 1300, het precieze jaar is niet bekend, moet het kasteel gebouwd zijn. Door wie het werd gebouwd is ook al niet bekend.
Hoe vreemd het ook klinkt, een van de oudste eigenaren was de Abdij van Middelburg. De Abdij had in de loop der tijd een grote macht ontwikkeld en het kasteel zal dus zeker gebruikt zijn om die macht in stand te houden door het verdedigen van de vele bezittingen in de buurt. Toen de militaire betekenis van de kastelen in de vijftiende eeuw langzamerhand afnam, gebruikten de abten van de Abdij het kasteel als een soort zomerverblijf.

Tachtigjarige Oorlog
In de Tachtigjarige Oorlog kreeg kasteel Westhove aanvankelijk een Spaanse bezetting, maar de Watergeuzen wisten in 1572 het kasteel te veroveren. Westhove had daarbij wel heel wat te lijden gehad.
Na deze turbulente tijd kwam het kasteel in particuliere handen en werden er parken en tuinen rond het kasteel aangelegd, dat meer en meer tot lustslot werd verbouwd. Westhove werd ingrijpend gewijzigd. De huidige bijgebouwen dateren uit de achttiende eeuw.

Herstellingsoord voor kinderen
Vanaf het begin van de twintigste eeuw heeft kasteel Westhove gediend als herstellingsoord voor kinderen. Een grote opknapbeurt leidde er toe dat kasteel Westhove voor de kinderzorg behouden kon blijven. Er is een jeugdherberg in gevestigd. Ook voor de bijgebouwen is een goede passende bestemming gevonden.

In het kasteel is nu een Stayokay hostel gevestigd.

Kasteel Westhove