De Grote Geere | by Welcome in

Geschiedenis

Geschiedenis

Boerderij “De Groote Geere” stamt uit de 17e eeuw (± 1670). Voor Walcherse begrippen was De Groote Geere een middelgrote boerderij van 35 á 45 ha. In de herfst van 1944 is, voorafgaand aan de bevrijding van Walcheren, het eiland grotendeels onder water gezet door het bombarderen van de zeedijken. Ook de gebouwen van De Groote Geere hebben daaronder geleden. In de tweede helft van de 20e eeuw is de boerderij weer grotendeels hersteld, maar de inwerking van het zoute zeewater is met name voor de monumentale schuur desastreus geweest. Daarom is in 2015 besloten de schuur grotendeels te vernieuwen, waarbij wel zoveel mogelijk rekening is gehouden met de authentieke vorm. Het woonhuis met de schuur vormen nu weer een éénheid, zoals deze al bijna 350 jaar bestaat! In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn de Walcherse boerderijen vergroot door samenvoeging van verschillende boerderijen tot één nieuwe, grotere boerderij. Dat is ook gebeurd met de boerderij “De Groote Geere”. Het land werd verkocht aan andere boeren in de omgeving en de boerderij zelf kreeg een woonbestemming. 

boerderij-degrotegeere-oostkapelle-20eeuw
oostkapelle-geschiedenis
strand-19eeuw-domburg
degrotegeere-oostkapelle-pachter-pieter-sanderse

Naam “De Grote Geere”

In vroeger eeuwen werden de wegen in het polderlandschap niet recht toe recht aan aangelegd (zoals dat nu bijvoorbeeld in de Zuiderzeepolders Noordoostpolder en Flevopolder wél het geval is). De wegen werden hoofdzakelijk aangelegd op kreekruggen, de hoogste gedeelten van het eiland. En dat betekent dat die wegen niet recht lopen. Als de wegen niet recht lopen geldt dat natuurlijk ook voor het aangrenzende land.

Op de overzichtsfoto van De Grote Geere is goed te zien dat de boerderij in de hoek van een driehoekig perceel grond staat, de hoek van de Noordweg en de Wijkhuijsweg. Voor de boeren is dat lastig bewerken. Als er geploegd of gezaaid moet worden, wordt het lange stuk steeds korter om in de punt te eindigen. Zo’n schuin toelopend stuk land wordt op Walcheren vanouds een “gêêre” genoemd. In het Zeeuwse dialect wordt van de “g” vaak een “h” gemaakt, dus de uitspraak is “hêêre”. Het perceel, waar de boerderij op staat is een (voor Walcherse begrippen) ”vrij groot perceel. Daar is de boerderij naar genoemd: De Grôôte Gêêre, wat later is “gemoderniseerd” naar De Grote Geere. Leuke bijkomstigheid was dat in de omgeving van Oostkapelle veel buitenplaatsen werden gebouwd, zoals het tegenover de boerderij gelegen Iepenoord. De bewoners van die buitenplaatsen werden in het Zeeuwse dialect “hrôôte heren” (grote heren) genoemd. En zodoende was de boer van De Grote Geere ook een “grote heer” en kon hij zich meten met de bewoners van de omliggende buitenplaatsen.

Tegenover De Grote Geere aan de Noordweg ligt een kleiner perceel land, dat uit eenzelfde driehoek bestaat. Het huis, wat daarop staat heet dan ook “De Kleine Geere”.

kavelsdegrotegeere
degrotegeere-oostkapelle-20eeuw